Tag Archives: kết nối

Hướng dẫn kết nối SYNC 3 vào iPhone

Hướng dẫn kết nối điện thoại của bạn với SYNC™ 3 Trước khi bạn bắt đầu kết nối sync 3 vào iPhone: • Hãy chắc rằng điện thoại của bạn tương thích với SYNC™ 3. • Dừng xe ở chế độ Park và nổ máy, không để ở chế độ Accessory.   Yêu cầu cần thiết […]