Hướng dẫn kết nối SYNC 3 vào iPhone

Hướng dẫn kết nối điện thoại của bạn với SYNC™ 3

Trước khi bạn bắt đầu kết nối sync 3 vào iPhone:

• Hãy chắc rằng điện thoại của bạn tương thích với SYNC™ 3.

• Dừng xe ở chế độ Park và nổ máy, không để ở chế độ Accessory.

 

Yêu cầu cần thiết

 

• Điện thoại của bạn phải được kết nối tới Internet qua Wifi hoặc Dữ liệu di động.

• Sử dụng cáp chuẩn của máy là loại cáp vừa sạc vừa truyền DATA, không dùng loại cáp chỉ có chức năng sạc.

• Chức năng Siri phải được bật mới kết nối Sync 3 và iPhone và sử dụng được Apple Carplay.

• Xem video bên dưới thực hiện theo hướng dẫn – Để lại comment nếu bạn cần hỗ trợ

 

15 thoughts on “Hướng dẫn kết nối SYNC 3 vào iPhone

Comments are closed.